DIGITALITZACIÓ DE PROCESSOS I RECOLECCIÓ DE DADES

La digitalització de processos industrials, la optimització, la seva digitalització i l’automatització dels flux d’informació, són els primers passos que s’han de donar abans de passar a tecnologies més avançades. La digitalització de processos mitjançant sensors i sistemes d’informació, guien a les industries en la transformació dels processos productius fent-los més eficients.

Amb la incorporació d’aquests nous sensors i els sistemes d’informació, es dóna un creixement exponencial de la quantitat de dades que es poden obtindré dels processos productius. Aquesta recol·lecció de dades de diferents fonts en l’entorn industrial ben gestionada, ens permet la presa de decisions que necessitem, en el moment que necessitem i en temps real, essent la nostra producció molt més àgil i flexible.

.

 

Digitalització de processos

Per exemple, per realitzar un projecte de “Data Integrity” en industria farmacèutica (si recordem la definició donada per la FDA: La integritat de les dades es refereix a la consistència i precisió de les dades. Les dades completes, consistents i precises han de ser Atribuïbles, Llegibles, Contemporàniament gravades, Originals o una copia fidel, i Precises (ALCOA)), un bon estudi sobre l’elecció de les tecnologies necessàries per a la recol·lecció de dades i automatització dels flux d’informació units a un VMP (Validation Master Plan) de Sistemes d’Informació i Automatització d’acord  a la nova situació que es planteja, ens pot portar a aconseguir l’èxit amb aquest tipus de projectes.

Des de AICI Consultants aconseguirem amb vostè aquest primer pas cap a la indústria intel·ligent, aportant nous coneixements per a la digitalització i millora de processos i l’obtenció de dades clau per a millorar la producció.