INDÚSTRIA 4.0

L’anomenada Industria 4.0 és la convergència entre el mon físic i el món digital i comporta uns importants desafiaments i oportunitats en la indústria actual. La Indústria 4.0 té un enfoc holístic de la industria, buscant una millora en l’eficiència global de les operacions.

La Industria 4.0 la composen diferents tecnologies que queden englobades en els següents conceptes:

INDUSTRIA 4.0

L’aplicació d’aquestes tecnologies, en major o menor mesura, aportarà a les nostres indústries un major coneixement i anticipació a les necessitats dels nostres clients, adaptant la nostre producció a la demanda d’aquests.

la implantació de la robòtica col·laborativa està tenint una gran acceptació en la industria, ja que en determinades fases de processos a on existeixen tasques repetitives o pesades per a les persones, els anomenats “Cobots” són una solució que permet que les persones realitzen feines de major valora aportant els seus coneixements i experiència, i a la vegada redueixen el cost de la mà d’obra per a l’empresa. El retorn de la inversió és normalment menor  a un any.

La Ciberseguretat passa a ser un punt clau a treballar en les organitzacions, ja que estem interconnectant tots els processos productius amb l’àrea de negoci i administració.

La Indústria 4.0 porta també un avantatge per a les empreses: disminueix la deslocalització de les indústries per causes únicament de mà d’obra, ja que la millora de l’eficiència en les operacions ens permet ser més competitius.

AICI Consultants som coneixedors dels avanços de la Indústria 4.0 i del que implica i guiem als nostres clients per poder afrontar el desafiament d’aquesta nova etapa que s’ha obert en les nostres industries.