REDUCCIÓ D’ERRORS I TRAÇABILITAT

Quan enfoquem la nostre producció cap a la Indústria 4.0, estem iniciant un camí cap a l’estandardització de processos eliminant la variabilitat dels mateixos, permetent-nos implementar amb més facilitat i fiabilitat mètodes “Lean” i “Six Sigma”, reduint errors i millorant la qualitat de la producció.

La realització de tasques repetitives i amb poc valor afegit fetes per persones, són substituïdes per processos automatitzats, la recol·lecció de dades i la pressa de decisions en temps real.

PROCESSOS

La Indústria 4.0, té com uns dels seus objectius el complet control de la producció, cosa que ens permet una completa traçabilitat de la mateixa de principi a fi. En qualsevol moment sabrem tots els passos del nostre producte i en cas necessari, les accions realitzades per els operaris seran recollides i signades digitalment.

Amb tot això, assegurem la qualitat de la producció. En indústries regulades, el compliment de les exigents normatives reguladores, tals com la FDA 21CFR Part 11 o la EU GMP Annex 11, són així mateixes més fàcils de complir i validar.

En AICI Consultants som coneixedors dels avanços de la Indústria 4.0 i de les normatives reguladores, del que implica, i guiem els nostres clients per poder afrontar el desafiament d’aquesta nova etapa que s’ha obert en les nostres indústries.